Ohlášky Svatého týdne (2014)

Sobota - 12. duben 2014

07:30 - mše sv. v kapli ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 13. duben 2014 (KVĚTNÁ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 14. duben 2014 (Pondělí svatého týdne)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 15. duben 2014 (Úterý svatého týdne)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 16. duben 2014 (Středa svatého týdne)

16:30 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 17. duben 2014 (ZELENÝ Čtvrtek)

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
Do 20:00 - adorace v zahradě Getsemanské, kostel Studenec

Pátek - 18. duben 2014 (VELKÝ Pátek)

09:00 - křížová cesta ve Studenci
Po 12:00 - zpřístupnění Božího hrobu, kostel Studenec
15:00 - bohosl. křížové cesty v Čisté u Horek
17:00 - Velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - Velkopáteční obřady v Roztokách

Sobota - 19. duben 2014 (BÍLÁ Sobota)

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
Do 19:00 - adorace u Božího hrobu, kostel Studenec
18:00 - obřady v Roztokách
20:30 - obřady ve Studenci

Neděle - 20. duben 2014 (SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)