Ohlášky Svatého týdne (2019)

Neděle - 14. duben 2019 (KVĚTNÁ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (začátek u vchodu k sakristii)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba Čisté u Horek

Pondělí - 15. duben 2019 (Pondělí svatého týdne)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 16. duben 2019 (Úterý svatého týdne)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 17. duben 2019 (Středa svatého týdne)

mše sv. ve Studenci nebude

Čtvrtek - 18. duben 2019 (ZELENÝ Čtvrtek)

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 19. duben 2019 (VELKÝ Pátek)

09:00 - křížová cesta v Zálesní Lhotě (s velkopátečním kázáním)
15:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:00 - Velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - Velkopáteční obřady v Roztokách

Sobota - 20. duben 2019 (BÍLÁ Sobota)

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
18:00 - obřady v Roztokách
20:30 - obřady ve Studenci

Neděle - 21. duben 2019 (SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Požehnané velikonoce 2019