Otázky a odpovědi, aneb co byste chtěli vědět o současné situaci, ale nebylo, kde se zeptat

Bude dnes, nebo alespoň v neděli mše?

NE, z rozhodnutí pana biskupa Jana se až do odvolání všechny bohoslužby na území Královéhradecké diecéze ruší. Kněží budou sloužit mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu, na úmysly, na které by byly slouženy veřejně (tzn. na přijaté intence).

Mohla by být mše sloužena alespoň někde v okolí?

NE, na území Královéhradecké diecéze to není možné.

Jak mám tedy splnit „nedělní povinnost“?

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze udělil pan biskup Jan dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Odkazy na online přenosy z bohoslužeb jsou k nalezení zde: www.mseonline.cz

Mohou se v kostele konat společné modlitby?

NE, ani společné modlitby, adorace nebo pobožnosti křížové cesty nejsou dovoleny. Kostel je možné využít pouze k soukromé modlitbě.

Jak tedy mohu prožít neděli?

Např. společnou četbou Písma v rodině, společnou modlitbou; dopřejte si čas na modlitbu osobní, pusťte si Postní duchovní obnovu Vojtěcha Kodeta. I těmito způsoby můžete prohloubit svůj vztah k Bohu.

Mám zájem o svátost smíření. Musím počkat?

NE, domluvte se svým knězem.

Rád/a bych přijal/a Tělo Páně. Co mám dělat?

Obraťte se na svého duchovního správce. V mezích možného se vám bude snažit vyjít vstříc.

Onemocněl/a jsem koronavirem a jsem hospitalizován/a. Mohu si zavolat kněze?

ANO, ve vážných případech je zdravotnické zařízení po domluvě, na přání pacienta či jeho rodiny povinno návštěvu kněze umožnit.