Pastorační rada (leden 2011)

Pastorační rada
farnosti Studenec konaná dne 22. ledna 2011

Přítomni: M. Paclík, Fr. Horáček, Jos. Jiran, Michal Chrtek, Mudr. Mühlová, Heda Jiranová a Tomáš Jiran

 1. připomínky:
  Na větší svátky během týdne by bylo lepší zajistit mše spíš večer.
  Provést aktualizaci bohoslužeb na internetu.
 2. návrh:
  Před velikonocemi je zájem pozvat osobnost na duchovní slovo, nebo rekolekci
 3. Je potřeba udělat průzkum ohledně letních aktivit školních dětí a mládeže, hlavně v době prázdnin a nabídnout možnost tábora hlavně dětem, které nemají kam jet. Nabízí se spolupráce s P. Martinem Váňou z Plzně. Vše určí zájem a počet dětí.
 4. Farnost by ráda pomohla zprostředkovat jakýkoliv duchovní program pro manžele a manželské páry, třeba i středního věku. Nabízí se spolupráce s centrem pro rodinu při biskupství, nebo jiným hostem. Vše určí zájem.
 5. Farnost podporuje myšlenku společné pouti, nabízí se setkání s Lužickými Srby anebo pouť do Malých Svatoňovic. Hodně programů též očekáváme z nabídky Center při vedení diecéze.
 6. Možnost farního dne by bylo potřeba naplánovat dle zájmu.
 7. Farní rada schválila konkrétní, důležitý návrh na seznam lektorů nedělních čtení při mši svaté. Žádáme o hojnou aktivitu na seznamu v kostele.