Rekonstrukce střechy kostela sv. Prokopa, opata, v Čisté u Horek v datech 2005 – 2010

2005 2010

 

Krytina kostela svatého Prokopa, opata, je v havarijním stavu - plech (na okrajích střechy, hřebenáče, úžlabí) děravý, poškozené eternitové šablony, a břidlice (na severní straně části lodi břidlice patrně z roku 1890). Jedná se o udržovací práce na střeše kostela. Do objektu zatéká, čímž dochází k poškozování stavby.

Nahrazením stávající střešní krytiny novou se zamezí poškozování a chátrání stavby. Zamezí se navyšování finančních prostředků na další a rozsáhlejší opravy (např. zmeškání může vést k navýšení nákladů a ohrožení statiky budovy).

Kostel svatého Prokopa (objekt občanské vybavenosti), tvoří dominantu obce již od roku 1821, kdy byla jeho stavba dokončena. Slouží zejména pro bohoslužby. Pravidelných bohoslužeb (2x až 3x týdně, v neděli a ve všední den) se účastní 15 až 30 věřících. Návštěvnost kostela trvale narůstá. Jednou za dva měsíce se zde konali v roce 2008/2009 bohoslužby s pastoračním zaměřením na mladé rodiny s dětmi i pro širší okolí. Tehdy se sem sjelo až na 60 lidí.

Objekt je však důležitým kulturním dědictvím pro občany celé obce i okolí. Svými prostory slouží též pro důležité okamžiky v lidském životě, jakými jsou bezesporu křty, svatby i důstojná rozloučení se zesnulými spoluobčany. V roce 2008 se zde konalo asi 12 pohřbů a jeden křest. Konají se zde i kulturní akce např. Adventní a vánoční koncerty.

Zachováním objektu a jeho udržováním se zachová kulturní dědictví regionu a posílí identita obce pro další generace.

05/2006 – zaměření kostela (výkresová dokumentace)

2006 – Oprava střechy na hlavní věži kostela (cca 400 tis., 200 tis. spoluúčast Obce Čistá u Horek)

…text z kopule hlavní věže kostela

25.11.2006 – Rock For Church (benefiční akce v sokolovně v Čisté) – 24.500,- Kč

12/2006 – Vánoční benefiční koncert – 14.000,- Kč

24.11.2007 – Rock For Church (benefiční akce v sokolovně v Čisté) – výtěžek je určen na spoluúčast v grantovém řízení – pořadatel Obec Čistá u Horek a SDH Čistá u Horek – 23.355,- Kč

22.11.2008 – Rock For Church (benefiční trojkoncert na opravu čisteckého kostelíka) – výtěžek je určen na spoluúčast v grantovém řízení – pořadatel Obec Čistá u Horek a SDH Čistá u Horek – 23.315,- Kč

12.12.2009 – Rock For Church (benefiční akce v sokolovně v Čisté) – výtěžek je určen na spoluúčast v grantovém řízení – pořadatel Obec Čistá u Horek a SDH Čistá u Horek – 24.020,- Kč

školní rok 2008/2009 – mše sv. pro rodiny s dětmi

01/2009 – Poptávka na střešní práce

03/2009 – Shromáždění podkladů a vlastní vypracování žádosti (v rámci 2.výzvy MAS „Přijďtte pobejt!“ o.s.)

30.3.2009 – V rámci 2.výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s. podán projekt Rekonstrukce střešního pláště kostela

05/2009 – Oznámení o úspěchu našeho projektu v rámci 2.výzvy k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický plán Leader MAS „Přiďte pobejt!“o.s.
Naše Žádost postoupena k administrativní kontrole.

08/2009 – Oznámení o úspěšné administrativní kontrole naší žádosti

29.9.2009 – Školení pro úspěšné žadatele ve 2. Výzvě

5.2.2010 – Podepsána smlouva (Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR) se SZIF

01, 02/2010 – příprava výběrového řízení

10.3.2010 – vyhlášení výběrového řízení

26.3.2010 (14:00) – ukončení příjmu nabídek

26.3.2010 (19:00) – otevírání obálek

15.4.2010 – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

10.5.2010 – vyhlášení výběrového řízení podruhé

26.5.2010 (14:00) – ukončení příjmu nabídek

26.5.2010 (19:00) – otevírání obálek

27.5.2010 – Oznámení výsledku výběrového řízení uchazečům. Byla vybrána firma HORSUK s.r.o. z Nové Paky

16.6.2010 – Podepsání Smlouvy o dílo

červenec/2010 – předání staveniště

16.8.2010 – podepsán Dodatek č. 1 ke SoD

27.8.2010 – projednání žádosti o příspěvek na zasedání obce Čistá u Horek – žádost o 150 tis.Kč

17.9.2010 – převzetí staveniště

Září 2010 – sbírky při bohoslužbách v kostelích v Čisté u H., ve Studenci u H. a v Zálesní Lhotě – celkem …. 72.695,- Kč

10. 10.2010 – od 11 hod – děkovná bohoslužba za účasti zástupce z biskupství v Hradci Králové – Mons. Pavel Boukal, kancléř; výročí posvěcení kostela (posvícení)

20.10.2010 – předložení žádosti o proplacení na SZIF Hradec Králové

6.11.2010 – 8:30 – návštěva kostela v Čisté v rámci DNE NEZISKOVEK (pořádá MAS „Přiďte pobejt!“ o.s.)

10.11.2010 – administrativní a fyzická kontrola ze SZIF Hradec Králové

11.11.2010 – 17:00 ve spolupráci s obcí Čistá u Horek Beseda s projekcí o opravě kostela sv. Prokopa

Ludmila Žalská


Projekt:

„Rekonstrukce střechy kostela sv. Prokopa, opata, v Čisté u Horek“
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

PřílohaVelikost
Cista u Horek – Rekonstrukce kostela.pdf1.3 MB