Seznam členů pastorační rady farnosti

Seznam členů farní pastorační rady*

  • Petr Hák, zvolený člen

  • František Horáček, jáhen

  • Anna Hylmarová, zvolený člen

  • Jiří Jakoubek, administrátor farnosti

  • Jan Kuřík, jmenovaný člen

  • Jiří Kuřík, jmenovaný člen

  • Kateřina Kuříková, jmenovaný člen

  • Jiří Tauchman, zvolený člen

  • Josef Tomáš, zvolený člen

  • Veronika Vanclová, zvolený člen

*Funkční období stávající rady jsou dva roky.