Slavnost Všech svatých, pam. Všech věrných zesnulých

Neděle 31. října

– pobožnost na hřbitově ve Studenci v 17.30 hodin

Pondělí 1. listopadu

– mše svatá ve Studenci v 7.30 hodin
– mše svatá ve Studenci v 18.00 hodin

Úterý 2. listopadu

– mše svatá v Roztokách v 16.30 hodin
– mše svatá ve Studenci v 18.00 hodin

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvkylých podmínek, sv. Zpovědi, sv. Přijímání a modlitby na úm. Svatého otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.