Slavnosti ve farnosti (září 2012 - září 2013)

 • 16. 9. 2012 Posvícení Studenec (ke dni 12.9. Jména P. Marie)
 • pátek 28. 9. 2012 sv. Václav
 • 7. 10. 2012 Posvícení Čistá u Horek
 • 7. 10. 2012 Posvícení Roztoky
 • 21.10.2012 Posvícení Zálesní Lhota
 • čtvrtek 1.11. 2012 Slavnost všech svatých
 • pátek 2.11. 2012 Vzpomínka na všechny zemřelé
 • 25.11. 2012 Slavnost Ježíše Krista Krále
 • sobota 8.12. 2012 Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • pondělí 24.12.2012 Půlnoční
 • úterý 25.12.2012 Boží hod vánoční
 • středa 26.12.2012 sv. Štěpán
 • pondělí 31.12. 2012 Děkovná mše na konci roku
 • úterý 1.1. 2013 Slavnost Matky Boží P. Marie
 • neděle 6.1.2013 Slavnost Zjevení Páně
 • sobota 2.2. 2013 Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
 • středa 13.2. 2013 Popeleční středa
 • úterý 19.3. 2013 Slavnost sv. Josefa
 • 24.3.2013 Květná neděle
 • 28.3. 2013 Zelený čtvrtek
 • 29.3. 2013 Velký pátek
 • 30.3.2013 Vigilie vzkříšení
 • 31.3. 2013 Boží hod velikonoční
 • 1.4.2013 Pondělí velikonoční
 • pondělí 8.4.2013 Slavnost Zvěstování Páně (přesunuto z 25.3. ve Svatém týdnu)
 • 5.5. 2013 Pouť Roztoky (3.5. sv. Filipa a Jakuba)
 • čtvrtek 9.5.2013 Slavnost Nanebevstoupení Páně (přesunuto na neděli 12.5.2013)
 • 12.5.2013 Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 19.5.2013 Boží hod svatodušní
 • 19.5.2013 Pouť v Zálesní Lhotě (16.5. sv. Jan Nepomucký)
 • 26.5. 2013 Slavnost Nejsvětější Trojice
 • čtvrtek 30.5.2013 Slavnost Těla a krve Páně
 • 2.6.2013 Slavnost Těla a krve Páně (přeloženo na neděli)
 • pátek 7.6.2013 Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 • sobota 29.6. 2013 Slavnost Sv. Petra a Pavla
 • 30.6. 2013 Pouť Studenec (Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24.6.)
 • pátek 5.7. 2013 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • 7.7. 2013 Pouť v Čisté ( 4.7. sv. Prokop)
 • čtvrtek 15.8.2013 Slavnost Nanebevzetí P. Marie
 • 15.9.2013 Posvícení Studenec (ke dni 12.9. Jména P. Marie)