Složení farní rady

Vážení farníci,

 

po ukončených volbách do farní rady má farná rada naší farnosti ve všech svých částech tedy v pastorační, ekonomické a stavebně - technické, složení těchto členů: 

pastorační:

HÁK Josef ml.,

JIRAN Tomáš,

HORÁČKOVÁ Anna, zvolená + též katechetka

CHRTEK Michal,

VANCL Jan,

MÜHLOVÁ Marie Mudr.,

HORÁČEK František, jáhen

Mgr. JIRAN Josef, jáhen

pan farář - předseda

Hedvika Jiranová - farní charita

p. Adolfová ml. - Z.Lhota

ing. Eva Tauchmanová - katechetka

 

ekonomická:

ing. Stanislav Tauchman

ing. Jiří ULVR

ing. Pavel MEČÍŘ

Oldřich Šimek

pan farář - předseda

 

stavebně - technická:

ing. Pavel JIRAN

ING. ŠIMÁČEK

KUŘÍK Alois

VANCL Karel

KUŘÍK Jiří

TAUCHMAN Jiří

TAUCHMAN František

pan farář - předseda, statutární zástupce farností