Úkoly farní rady

 Úkoly nově zvolené farní rady:

pastorační

vypracovat plán konkrétních, docela podrobných potřeb života farnosti 

a stanovit interní sekce života farnosti. Pozornost Pastorační rady obrátit ke společenskému životu farnosti

v duchu evangelizace, ale i společenského života všech farníků. Organizace života farnosti s pedagogickými a

katechetickými cíli a záměry.

ekonomické

vypracovat plán finančních priorit farností a ekonomické situace podle stanov.

Řešení situace kostela v Roztokách.

stavebně - technické

především dohlédnout na splnění požadavků nadace "přijďte pobejt" z Jilemnice kvůli opravě střechy kostela v Čisté.

Řešení situace kostela v Roztokách.