Vigilie Božího Milosrdenství

Římskokatolická farnost Zálesní Lhota

Vigilie Božího Milosrdenství

kostel Zálesní Lhota

sobota 14. dubna 2012

od 19. 30 hodin.

Srdečně zveme.

+