Zápis z ustavujícího zasedání pastorační rady

Zápis z 1. zasedání farní pastorační rady ze dne 13.11.2019

 

Přítomni:       P.Jiří Jakoubek, Josef Tomáš, Jan Kuřík, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík,

                        Kateřina Kuříková, Petr Hák, Veronika Vanclová, Anna Hylmarová

Omluveni:      jáhen František Horáček

Hosté:             Jan Medlík

 

Program:

1/ sliby členů (Josef Tomáš, Petr Hák, Veronika Vanclová)

2/ seznámení se stanovami pastorační rady (předány potřebné podklady)

3/ akolyté

-          vysvětlení působnosti akolytů a jejich potřebnost pro farnost

-          informace o kurzu pro akolyty v naší diecézi, který začne v lednu 2020

-          počet přihlášených nebude nijak omezen

-          naším úkolem je nyní oslovit možné kandidáty

4/ pořad bohoslužeb

            a/ současný pořad bohoslužeb

            - otázka nedělních bohoslužeb          

                        - diskutovalo se o možných změnách časů

                        - je zapotřebí, aby se k tomu vyjádřila celá farnost

            - bohoslužby ve všední dny              

                        - 18.hod. zachovat

                        - možnost v letním čase přesunout na 19.hod.

            b/ vánoční pořad bohoslužeb

            - návrh P. Jiřího posunout začátky na dřívější čas byl přijat kladně

            - vánoční pořad bohoslužeb bude oznámen i prostřednictvím Studeneckého zpravodaje

5/ postní duchovní obnova ve farnosti

            - proběhne 28.3.2020 – duchovní vedení P. Václav Vacek

            - obnova se uskuteční v Orlovně

            - v řešení je hlídání dětí a společný oběd

6/ zpovědní dny ve farnosti před Vánocemi a Velikonocemi

            - hledání vhodného času, vše bude upřesněno až po jednáních s kněžími z okolí

 

7/ rekonstrukce fary

            - předložen návrh ekonomické farní rady (doplňující informace J. Medlík)

            - rozhodnuto bude na příštím zasedání – předběžně byl vyjádřen souhlas s opravami

8/ výuka náboženství

            - obrátili se na nás rodiče dětí, kteří nenavštěvují místní základní školu, s prosbou o         vytvoření další možnosti pro jejich děti k výuce náboženství

            - tato otázka bude projednány i s ostatními katechety a na příštím zasedání se předloží    možnosti řešení (od nového roku 2020 by pak výuka probíhala)

9/ bazárek pro rodiny

            - některé maminky nás požádaly o možnost uskutečnění bazárku s oblečením pro děti     a to jednorázově jednou na jaře a jednou na podzim – akce se uskuteční

10/ výročí 17.lispodadu 1989

            - farnost se připojí k výzvě, aby 17.11. v 17:11 se rozezněly zvony

11/17.listopad – mezinárodní den chudých

            - úmysl bude zařazen do nedělních přímluv

12/ návrh na farní projekt pomoci druhým

            - návrh, aby farnost podporovala či pomáhala někomu potřebnému

            - je potřeba se nad tímto zamyslet a poté podat konkrétní návrhy, které budou     projednány

13/ adorace ve farnosti

            - budou rozmyšleny možnosti adorací a vysvětlena jejich důležitost

14/ volby

            -  místopředseda pastorační farní rady - zvolena Kateřina Kuříková

            - člen PFR, který bude zároveň členem EFR – zvolen Jiří Kuřík

            - zapisovatelka – Anna Hylmarová

15/ závěr

            - příští zasedání PFR bude 11.12. v 19.hod.

            - do konce listopadu mohou členové podat podněty k dalšímu jednání

            - členové dostali za úkol zamyslet se nad silnými a slabými stránkami farnosti

 

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                                    Dne 13.11. zapsala: Hylmarová Anna