Zápis ze setkání pastorační rady 19.5.2020

Přítomni:       P.Jiří Jakoubek, jáhen František Horáček, Jan Kuřík, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Kateřina Kuříková, Petr Hák, Veronika Vanclová, Josef Tomáš, Anna Hylmarová

Hosté:             Horáčková Anna, Nováková Jana

 

Program:

 

I. kalendář akcí 2020

 

            1/ Noc kostelů 12.6. 2020

 • akce se uskuteční, ale vzhledem k pandemické situaci v omezeném programu
 • kostel bude zpřístupněn od 19.00 do 22.00, po celou dobu zde bude pořadatelská služba, která dohlédne na chod akce dle platných pravidel
 • v kostele budou umístěny nástěnky, kde se budou moci účastníci seznámit s historií farnosti, dále bude připravena prezentace o historii i současnosti našeho kostela, hudba - reprodukovaná
 • plakáty budou vyvěšeny týden před konáním akce

 

            2/ Farní den

 • farní den plánovaný na 14.6. bude přesunut na 13.9.2020 (posvícení)
 • předběžný program:  10.00 společná mše sv.

                                         zajištění obědu

                                         odpolední přednáška (Mary´s meals)

                                         program pro děti

 

            3/ První svaté přijímání 28.6.2020

 • letos přistoupí k 1.sv. přijímání 13 dětí
 • dne 5.6.v 19.hod. se uskuteční setkání rodičů dětí k upřesnění potřebných informací (občerstvení, oblečení, focení atd.)

 

            4/ Slavnost Božího těla 11.6. 2020

 • průvod letos nebude, slavnost pouze v kostele

 

II. Různé

 • zvonění při proměňování zrušeno (rozhodnutí P. Jiřího)
 • farní zahrada –   zahrada byla v neutěšeném stavu, bylo zapotřebí úklidu,

                             po odborných konzultacích byl připraven návrh výsadby nové zahrady

                             za pomoci farníků a také pod odborným dohledem byla uskutečněna likvidace starých stromů a náletů

                             dle návrhu bude zahrada rozdělena na 3 časti:

                             1/ vysazen malý sad a louka, 2/ prostor na farní akce, 3/ prostor pro skauty

 • lípy před kostelem – nutné zkontrolovat v jakém jsou stavu, nové již byly vysazeny, ale nyní nemají dostatek prostoru k růstu – nutné zjistit situaci
 • zvonění na věži kostela – stále ještě není zcela vyřešeno – vše bude upřesněno – nutnost uskutečnění kostelnické schůzky
 • večerní nedělení mše sv. v 18.hod. zatím budou do odvolání                                      

Další zasedání pastorační farní rady proběhne 11.8.2020 v 19:00 na faře.

 

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                              Dne 19.5.2020 zapsala: Hylmarová Anna