Zápis ze setkání pastorační rady 8.1.2020

Zápis z 3. zasedání farní pastorační rady ze dne 8.1.2020

 

Přítomni:       P.Jiří Jakoubek, jáhen František Horáček, Jan Kuřík, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Kateřina Kuříková, Petr Hák, Veronika Vanclová, Anna Hylmarová

Omluveni:      Josef Tomáš

Hosté:             Horáčková Anna

 

Program:

 

1/ zamyšlení pro členy farní rady:

 

             Po zamyšlení se nad silnými a slabými stránkami naší farnosti z minulé farní rady, jsme přemýšleli nad možnostmi a potencionálními riziky, které by z toho mohly pro naši farnost vyplynout. (stručný přehled úvah)

·         možnosti (příležitosti): oslovit více členů farnosti k zapojení do modlitby ve společenství, navzájem se více obdarovávat a čerpat od druhých, hledat cesty ke svému okolí, využít organizační schopnosti k společným akcím – koncerty, přednášky, besedy; nabídky dalších akcí mimo farnost (pobyty pro rodiny, manželé), pomáhat těm, kteří již léta pracují nějakým způsobem pro farnost – zjistit, zda není potřeba více osob na ony činnosti (květinová výzdoba, úklid, kostelníci), obnova webových stránek farnosti

·         rizika: víra, aby se nestala pouze tradicí bez společenství, uzavření se do sebe, pýcha (myslet si, že jsme něco víc), abychom mezi sebou nepřestávali komunikovat, umět si projevit zájem, přehnaný aktivismus (moc akcí), charita – nenechávat tuto činnost jen na Charitě (organizaci), ale konkrétně něco dělat, podchytit děti, mládež a mladé rodiny, důležitý osobní kontakt

 

2/ kalendář akcí 2020

 

            Postní duchovní obnova 28.3.2020

·         povede P. Václav Vacek

·         probíhat bude v Orlovně

·         zajištěn bude oběd a hlídání dětí

            Farní pouť 9.5.2020 – Svatá Hora

·         zajištění společného autobusu a programu

            Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 23.5.2020

·         nabídka pro děti – společná výprava

            Noc kostelů 5.6. 2020

·         seznámení s tím, jak tato akce probíhala v minulých letech 2015/2016

·         letošní rok bychom se opět jako farnost zapojili

·         nejprve musíme oslovit ty, kteří by byli ochotni se zapojit do programu – hudební vystoupení, výstava, občerstvení, zapojení mládeže a dětí, prezentace farnosti

·         hlavní organizátor – Jiří Tauchman

            První svaté přijímání 7.6.2020

            Farní den 14.6. 2020

·         tento den by byl společný pro všechny naše farnosti – Studenec, Roztoky u Jil., Zálesní Lhota, Čistá u Horek

·         mše sv. pouze zde ve Studenci a poté by následoval program u fary a v okolí kostela

·         pro všechny bude připraven společný oběd a občerstvení

·         prezentace mezinárodního hnutí Mary‘s meals – zapojení farnosti do pomoci bližnímu – bližší info Kateřina Kuříková

Všechny tedy akce farnosti budou vytištěny ve studeneckém zpravodaji, přidány budou ještě datumy poutí a posvícení.

 

3/ ohlédnutí:

-          finanční pomoc potřebným rodinám před Vánoci – osloveny byly dvě rodiny – byly zakoupeny společenské hry pro děti, rychlovarná konvice a potraviny – vše uhrazeno z daru

-          náboženství pro děti, kteří nenavštěvují místní základní školu začíná nyní v lednu

4/ zápis ze zasedání pastorační rady

-          bude zveřejněn

-          vyzýváme všechny farníky, kteří mají nápady či připomínky, ať se nebojí je říci nahlas komukoliv ze členů farní rady

 

Další zasedání pastorační farní rady proběhne 27.2.2020 v 16.30 na faře.

 

 

Předseda: P. Jiří Jakoubek                                               Dne 8.1.2020 zapsala: Hylmarová Anna