Změna biřmovacího biskupa

V sobotu bude v Roztokách místo avizovaného biskupa Jana Vokála udílet svátost biřmování generální vikář Josef Kajnek.