Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 15. leden 2012 (2. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jana Hendrycha a manželku)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 16. leden 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 17. leden 2012 (pam sv. Antonína, opata)

Novoroční pastýřský list arcibiskupa Duky

Novoroční pastýřský list arcibiskupa Duky a jiné aktuality najdete na http://www.farnostjosefov.cz/

Prosba za farnost

Panno Maria, naše Nebeská Matko a Královno. V tomto roce Tě prosíme a pod Tvoji ochranu svěřujeme naši farnost.
Byla jsi s apoštoly když očekávali příchod Ducha svatého. Toužíme a prosíme, abychom se stali hlasateli Božího Slova v našich rodinách. Dej nám dar pokory, abychom mohli našim dětem i dalším generacím vyprosit, stát se živými chrámy Boha.
Prosíme pokorně o odvahu, sílu, a pravdivost mysli, aby naše ústa otvírala dveře lidských srdcí a aby se rozhořela v úžasu nad dary našeho Pána a Stvořitele.
Prosíme, Panno Neposkvrněná, znič nad prostorem naší obce a farnosti zlobu a úklady ďábla, ochraň nás a vypros nám lásku a mír. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Amen.

Ohlášky 1. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 08. leden 2012 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, SV. TŘÍ KRÁLŮ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 09. leden 2012 (svátek KŘTU PÁNĚ, konec doby vánoční)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 10. leden 2012

Tříkrálová sbírka 2012 ve Studenci

Skupinky našich koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli 8. ledna 2012. V okolních obcích budou chodit ve dnech 4. – 14. ledna. Přinášíme informace o plánovaném využití vybraných prostředků a o zabezpečení věrohodnosti sbírky.

 Již několik let zvoní koledníci tříkrálové sbírky u vašich dveří a přicházejí v první řadě přát radost, pokoj a požehnání do nového roku. Všechny lidi dobré vůle navíc zvou k účasti na pomoci potřebným.

Vánoční pořad bohoslužeb (2011)

Neděle - 18. prosinec 2011 (4. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (křtiny Tauchmanovi)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - adventní zpívání v kostele ve Studenci (před vystavenou Nejsvětější Svátostí)

Sobota - 24. prosinec 2011 (ŠTĚDRÝ DEN)

Syndikovat obsah