Voda v kostele

Špatná situace je v kostele v Roztokách, protože kromě děravé střechy a zatékání jsme dne 28. 9. 2010 nalezli sakristii i severní kapli zcela podmáčenou. Je to pravděpodobně způsobeno spodní vodou, která do nemovitosti vtrhla po několikadenním vytrvalém dešti z vyvýšeného terénu za kostelem. Zdá se, že oprava kostela v Roztokách bude těžší a nákladnější, než v Čisté. Odhaduje se po zásahu památkářů asi na 10 mil. Korun.

Dobrá věc se podařila

Dne 10. října 2010 proběhne v kostele  sv. Prokopa v Čisté u Horek děkovná bohoslužba / 11 hodin/ za účasti Mons. Pavla Boukala, kancléře biskupství v Hradci Králové, jako závěr kolaudace opravy střechy tohoto kostela. Je to vlastně výsledek společného díla, velké administrace, získání grantu, a spousty času. 

Ohlášky 26. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 26. září 2010 (26. neděle v mezidobí)

Mimořádně:
09:00 – mše sv. na závěr vikariátního setkání mládeže ve Vrchlabí, děk.. kostel
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pondělí – 27. září 2010 (pam. sv. Vincence z Pauly, kněze)

Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 19. září 2010 (25. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Zdeňka Urbana a Petra Vancla)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí – 20. září 2010 (pam. sv.Ondřeje a druhů, muč.)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Ohlášky 24. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 12. září 2010 (24. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za manžele Proškovy a vnuka Aleše)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 13. září 2010 (pam. sv. Jana Zlatoústého)

Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 5. září 2010 (23. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za děti ve škole)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
14:30 – mše sv. v Martinicích
17:30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 6. září 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Biřmování

Římskokatolická farnost Studenec Vás srdečně zve na slavnost

udělování svátosti biřmování,

která se uskuteční dne

19. 6. 2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Studenci.

Budeme moc rádi, když přijdete s námi tuto událost oslavit a zároveň prosíme o modlitby za naše biřmovance.

P. Miloslav Paclík
duchovní správce

Seslání Ducha svatého, vigilie – Božské ctnosti

Milí Přátelé,
ačkoliv žijeme v době, kdy si mnoho věcí dokážeme zařídit, v době vědy, techniky, rozvinuté kultury, najednou, snad o to více, vyplouvají na povrch věci, které ovšem není tak snadné získat. Mezi ně například patří nepochybně i to, jak se k sobě a k Pánu Bohu lidé chovají.

Svatodušní vigilie

V sobotu 22.5. od 20:10 bude v kostele ve Studenci Svatodušní vigilie.

Výzva k podání nabídky na rekonstrukci pláště kostela

V příloze je dokument s podrobným popisem.

Syndikovat obsah