Adventní soutěž 2009 - 1. týden

Pravidla

Adventní soutěž je pro děti a mládež do 15 let včetně. Rozdělena je do tří kategorií podle věku (do 6 let, od 7 do 10 let a od 11 do 15 let). Každou neděli pak budou v kostele k dispozici další papíry s úkoly. Budou tam celý advent a v případě, že dojdou, je najdete také zde ke stažení. Vyplněné úkoly musí být odevzdány nejpozději do 24. 12. na dětské půlnoční mši, vyhlášení bude 25. 12. po mši na faře.
Všechny potřebné informace najdete tady a také se můžete obrátit na Šárku Drbohlavovou a Alžbětu Kuříkovou.

Úkoly

V první kategorii mají děti za úkol vybarvit obrázek.

Stáhnout obrázek

V druhé a třetí je úkolem odpovědět na různé otázky.

Stáhnout úkoly pro děti 7-10 let

Stáhnout úkoly pro děti 11-15 let

 Vyplněné úkoly je pak možné odevzdávat do krabičky, která je v kostele na stole.

mikulášská besídka

 mikulášská besídka

koncerty u nás

 Koncerty a plány

opravy kostelů

 Priority oprav kostelů:

katechetické a spirituální úkoly farnosti

Katechetickou prioritou naší farnosti by měla být jednota farního společenství, shromážděného před Pánem a návrat k

hluboké 

modlitbě a náboženskému prohlubení života. Život v povrchnosti, kterou nabízí svět, je pro duši nesnesitelný a je krokem do

"egyptského otroctví" duše. 

Otázkou zcela duchovní je důvod spolupráce a důvěry věřících ke knězi, který ve farnosti působí, která je velkým ukazatelem

duchovního života farnosti a stává se jednou z nejdůležitějších otázek života farnosti. V tomto ohledu i jednota studenecké

Úkoly farní rady

 Úkoly nově zvolené farní rady:

pastorační

vypracovat plán konkrétních, docela podrobných potřeb života farnosti 

a stanovit interní sekce života farnosti. Pozornost Pastorační rady obrátit ke společenskému životu farnosti

v duchu evangelizace, ale i společenského života všech farníků. Organizace života farnosti s pedagogickými a

katechetickými cíli a záměry.

ekonomické

vypracovat plán finančních priorit farností a ekonomické situace podle stanov.

Složení farní rady

Vážení farníci,

 

po ukončených volbách do farní rady má farná rada naší farnosti ve všech svých částech tedy v pastorační, ekonomické a stavebně - technické, složení těchto členů: 

pastorační:

HÁK Josef ml.,

JIRAN Tomáš,

HORÁČKOVÁ Anna, zvolená + též katechetka

CHRTEK Michal,

VANCL Jan,

MÜHLOVÁ Marie Mudr.,

HORÁČEK František, jáhen

Mgr. JIRAN Josef, jáhen

pan farář - předseda

Hedvika Jiranová - farní charita

p. Adolfová ml. - Z.Lhota

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 73
  • celkem hlasů: 219

 

Syndikovat obsah