Spolčácká listárna

Benedikt XVI.

(vl. jm. Joseph Ratzinger)

Životopis

Dětství a mládí

Ignác z Loyoly (výpisky k FSM 6. února)

 Ignác z Loyoly (1491-1556) 

  • nar. na zámku Loyola v Baskicku
  • v mládí žil rozmařilý život, později se stal důstojníkem
  • v boji proti Francouzům těžce raněn na noze (dělová koule)
  • v průběhu léčby u něho došlo ke změně smýšlení, k obrácení – vzniká jeho knížka Duchovních cvičení
  • obrácení se dovršilo na mariánském poutním místě cestou do Svaté země, kterou po uzdravení vykonal

Pohled z Loreta

 Začátkem září mi bylo ctí zastupovat Českou republiku na mezinárodním setkání mládeže AGORÁ v italském Loretu. Se mnou tam byla ještě Eva Renzová za Sekci pro mládež ČBK. Když jsme přistávali na letišti v Anconě, neměli jsme ani tušení, jak skvělý týden nás čeká.

Prosba za modlitbu

Dovolil jsem si zde zveřejnit dopis, který mi přišel od Radima Ucháče. Prosím vás, kdo máte zájem připojit se k modlitbě za nenarozené děti podívejte se na stránku www.kruciata.cz