Čistota (FSM 4. února 2011)

Na posledním FSM byla řeč hlavně o čistotě. V rámci toho jsme se bavili i o smylu života a o tom, jak se snažit chápat církevní přikázání.

Program jsme zahájili poslechem přednášky Kateřiny Lachmanové - můžete si ji poslechnout v mp3 zde: http://www.boromejky.cz/44audioarchiv/Zdravotnici2010/mp3/Lachmanova.mp3 Můžu doporučit. :) Kdyby jste ji někdo chtěl do počítače, tak napište a vložím vám to někam na úschovnu.

Pak jsme se snažili probrat následující otázky. Pro tuhle stránkovou verzi už jsem je doplnil i stručnou odpovědí. Třeba vám něco z toho bude povědomé právě z té přednášky.

1) Jak chápat čistotu?
2337 „Čistota vyjadřuje zdařilou integraci pohlavnosti v člověku a tím vnitřní jednotu člověka v jeho tělesném a duchovním bytí. Pohlavnost, v níž se projevuje příslušnost člověka k hmotnému a biologickému světu, se stává osobní a opravdu lidskou, když je zapojena do vztahu osoby k osobě, ve vzájemném, naprostém a časově neomezeném sebedarování muže a ženy. Ctnost čistoty tedy obsahuje neporušenost osoby a celistvost daru.“
Trochu náročnější úryvek z Katechismu. Kdyby vás zaujal, tak doporučuju přečíst si i další „paragrafy:“ 2338-2347
2347 „Ctnost čistoty rozkvétá v přátelství.“

2) Proč tu jsme – k čemu jsme povoláni?
„Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat a připravili se tak na setkání s věčnou láskou.“
Dobrá vize, ne?

3) Jaká je Boží láska?
SVOBODNÁ, VĚRNÁ, ÚPLNÁ A PLODNÁ (z knížky Teologie těla pro začátečníky)

4) Čím nám má být učení církve?
Slovo hřích se dá vyložit jako „minutí se cílem.“ Učení církve se snaží chránit v člověku to podstatné a také nám dává vodítka pro to, jak dojít k cíli.

5) Proč jít proti proudu a snažit se o čistotu?
Prostě proto, že jsme uvěřili tomu, že je to cesta k tomu nejkrásnějšímu, co můžeme v životě zažít. Na konkrétní důvody určitě přijdete sami.

6) Jak jít proti proudu?
S pomocí Ducha svatého. Bez ní to totiž nejde. Proto ho volejme v modlitbě a nechme se od Něho vést a tříbit. Někdy bude potřeba něčeho se zřeknout, ale je pamatujme, že to děláme kvůli našemu cíli. Viz bod 2.

Na závěr bych znova připomenul, že je to psané ve zkratce a tudíž to nezahrnuje všechno, co by bylo potřeba na dané téma říct. Kdybyste chtěli rozvinout nějakou diskuzi, určitě se pro ni na stránkách najde místo. – Třeba v kategorii FSM.
Poslední věcí, kterou mám na srdci je připomenutí knížky Teologie těla pro začátečníky, ze které jsem taky čerpal pro přípravu tohohle témátka. Kdybyste měli zájem, tak vám ji můžu půjčit. Taky je ke koupi třeba na http://www.paulinky.cz/. Opět mi nezbývá než doporučit.
Konec. :)