Prosba za modlitbu

Dovolil jsem si zde zveřejnit dopis, který mi přišel od Radima Ucháče. Prosím vás, kdo máte zájem připojit se k modlitbě za nenarozené děti podívejte se na stránku www.kruciata.cz

Milí přátelé,

vzhledem k naléhavé situaci jsme se vás rozhodli mimořádně poprosit o 
modlitby za politiky, kněze a biskupy, aby měli dostatek moudrosti, 
statečnosti a zejména naděje. V současné době záleží pouze na dobré vůli 
ministrů (zvláště z KDU-ČSL), jestli v ČR dojde k rozšíření potratů i 
pro cizinky ze zemí EU a až do okamžiku porodu pro děti postižené, nebo 
ne. (viz http://prolife.cz/?a=4&id=531, http://prolife.cz/?a=4&id=529)

Je naléhavě třeba získat pro modlitby Kruciáty další ochotné lidi. Krev 
každého dítěte zabitého v naší zemi volá do nebe. K této krvi nevinných 
dětí se zřejmě brzy pro naši lhostejnost přidá krev zabitých při 
eutanazii. Lhostejnost k osudu bližních rozežrala i mnoho věřících - 
denně se modlí pouze dva tisíce lidí a prakticky neexistuje nárůst. To 
je z cca 600 tisíc "aktivních" katolíků málo.

Velice proto prosíme o vaše modlitby - Bůh rád odpustí, ale jen těm, 
kteří o to prosí, nebo těm, kterým to vyprosí druzí.

Požehnané svátky narození našeho Pána přeje
za HPŽ ČR Radim Ucháč