Páteční setkání na faře během měsíce

Pátek v měsíci Charakter setkání  (viz další vysvětlivky)
první volnější setkání
druhý FSM
třetí volnější setkání
čtvrtý malé spolčo
pátý volnější setkání

 

Charakter setkání – vysvětlivky

Obecné
Páteční setkání začínají vždy už na mši svaté, která je od 18:00. Program na faře pak začíná v 19:15. Ohledně toho, jak dlouho spolča trvají, až u samotných typů.
Přínosem setkání má být hlavně společný růst v křesťanském životě - učení se porozumění, spolupráci, seznamování se, boření mezilidských bariér, odpouštění, učení se lásce k bližnímu. Dále má významné místo společná modlitba.
Setkání mohou umožnit pohledět na sebe zase v trochu jiném světle; mohou být povzbuzením a pomocí nejen na cestě k Bohu a k bližnímu.
Chceš-li přijít, rádi tě uvidíme. Jen dej prosím vědět někomu, koho znáš a kdo už na spolčo chodí, nebo napiš na nějakou adresu v "Kontaktech", ať se nějak dohodneme. Snad to pomůže tomu, aby ses mezi námi cítil(a) líp.

FSM (Farní setkání mládeže)
Pořádání FSM je jednou z hlavních aktivit SpolčoS.

Jsou to setkání otevřená pro širší mládežnickou veřejnost, takže by neměl být problém přivítat a přijmout kohokoli, kdo se scházením chce začít nebo prostě „jen“ hledá.
Program setkání má být v první řadě duchovní. Své místo tu má katecheze (nebo jiná forma vzdělávání) a diskuze – obojí k aktuálnímu tématu. Chtěli bychom také vytvářet prostor pro osobní setkání s Bohem.

Volnější setkání
Každé volnější setkání (tzn. bez připravovaného programu) je podobně otevřené jako FSM.
Začíná modlitbou desátku růžence. Co se dalšího dění týče, dojde na hry (deskové, karetní, a kdovíjaké ještě), povídání, v létě třeba i na venkovní aktivity.

Malé spolčo
Pod pojmem malé spolčo se rozumí setkání lidí, kteří už k sobě nějak našli cestu. Cílem je vytvořit důvěrnější prostředí pro sdílení, modlitbu a další růst ve víře. Takže opět spíš duchovně orientované setkání.
Nejsou to setkání uzavřená, ale ani určená pro tolik lidí jako třeba FSM. Pro první kontakty se SpolčoS doporučuji spíš ostatní pátky v měsíci.

Kontakt: viz "Kontakty"